Online Sözlük ve Çeviri

Çevirisi Yapılacak metin veya cümleyi giriniz.

==>
 
Türkçe - İngilizce Çeviri
 

Türkçe - İngilizce Sözlük

Globalleşen dünya için en önemli konulardan biri ortak bir iletişim ağının oluşturulmuş olmasıdır. Bu anlamda yapılması gereken en önemli yatırım İngilizce öğrenilmesinin sağlanmasıdır. İngilizce dünya üzerinde her alanda çok yoğun bir biçimde kullanılan bir dildir.

Dünya nüfusuna oranladığımız zaman 2 milyar insanın bu dili konuştuğunu görebiliyoruz. Bu sebeple bizler de İngilizcenin bu öneminden yola çıkarak Türkçe – İngilizce çeviri sitemiz ile kullanıcılarımızın bu dili daha nitelikli bir biçimde öğrenmeleri adına destek sağladık. Bilindiği gibi ülkemiz dört mevsim turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bir iklime sahiptir. Gerekli yatırımların da yapılmasından sonra her geçen yıl daha fazla turistin ülkemize geldiğini görüyoruz.

Ülkemize gelen yabancı turistlerin çok büyük bir çoğunluğunun ortak iletişim aracı olan İngilizceyi tercih etmeleri bu anlamda İngilizce öğrenmenin önemini de doğal olarak gözler önüne sermektedir. İngilizce için sınırlı bir alandan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple Türkçe – İngilizce çeviriler çok büyük önem taşır. Bu durumu örneklendirecek olursak bir Amerikalı şirket ile gerçekleştirilen bir ticari faaliyette çok iyi bir biçimde İngilizceyi bilerek bu aktiviteyi gerçekleştirmek şirket veya işletme açısından çok olumlu sonuçlar verecektir. Ancak İngilizcenin verimli bir biçimde bilinmemesi iş ne derece kaliteli olursa olsun pazarlama eksikliğinden yarım kalacaktır. Bunu eğitim için veya ülkemize gelen turistler için de belirtebiliriz. Turistlere işletmeyi tanıtmak ve onlarla sıcak ilişkiler kurmak İngilizcenin çok iyi bir biçimde öğrenilmesine bağlıdır. Dünya üzerinde eğitimden sanata, siyasetten kültüre, turizmden spora kadar birçok alanda İngilizcenin çok yoğun olarak kullanılması bu anlamda dilin nitelikli bir biçimde öğrenilmesi zorunluluğunu da gündeme getirmiştir. Sadece dil okullarında veya kurslarda bu dili öğrenmek yeterli olmayacaktır.

Bunun yanında sitemize gelerek Türkçe – İngilizce çeviri sistemimizden çok iyi bir biçimde yararlanarak gerek kelime gerekse cümle çevirilerinde istediğiniz sonuçları çok iyi bir biçimde alabilirsiniz. Sitemizdeki sistem tamamen çözüm odaklıdır. Öğrendiğiniz konuları ve İngilizce gramer yapılarını bu çeviri sistemi ile pekiştirebilir ve bu yolla İngilizceyi çok daha kısa bir süre içerisinde öğrenmeye destek sunabilirsiniz.